Bewustzijn, Groei,

Geluk en Vitaliteit

Werkwijze

 

Werkwijze hypno- en psychotherapie

Het eerste gesprek is een intake-gesprek. Hier maken we kennis met elkaar en formuleren we samen de doelen van de therapie. We inventariseren de klachten, de beleving en omstandigheden die samenhangen met de problematiek. Aan het einde van het intake-gesprek bespreken we het vervolg, het benodigde aantal sessies en de manier waarop we die gaan invullen.

De vervolg sessies kunnen bestaan uit inzichtgevende gesprekken en/of oefeningen uit diverse behandelmethoden, zoals RET, EMDR, hypnotherapie en visualisaties. 

Iedereen is uniek dus voor elk persoon wordt een behandelplan op maat gemaakt. Regelmatig evalueren we of je nog “op koers ligt”.

Het eerste consult is een gesprek van een uur. De vervolgconsulten duren eveneens een uur. Onder het kopje Praktijkinformatie vind je de tarieven.

Werkwijze relatietherapie

In het eerste consult maken we kennis met elkaar, bespreken we waar je in de relatie tegenaan loopt en hoe je daar mee omgaat. De manier waarop je communiceert met je partner staat centraal, maar we besteden ook aandacht aan onderliggende gevoelens en dilemma’s. Verder bespreken we wat je verwachtingen van de relatietherapie zijn.

Omdat elk individu uniek en dus ook elke relatie uniek is, maak ik een plan op maat. Je kunt voor relatietherapie alleen komen of samen. Soms is het nodig dat ieder op zich werkt aan onverwerkte gebeurtenissen. (Huiswerk)opdrachten zet ik regelmatig in als onderdeel van de therapie.

Het eerste consult is een gesprek van een ongeveer anderhalf uur. De vervolgconsulten duren een uur. Onder het kopje Praktijkinformatie vind je de tarieven.

 

Werkwijze coaching

Het eerste consult is een intake-gesprek waarin we samen uw doelen formuleren. We bespreken hoe we de vervolgconsulten invullen en hoeveel consulten we ongeveer nodig hebben. Diverse methoden kunnen worden ingezet om uw doelen te bereiken.

Omdat ieder mens uniek is wordt een behandelplan op maat gemaakt.

De consulten duren een uur en kunnen zowel in mijn praktijk als op lokatie plaatsvinden

 

 

 

Nicole van Dorsten, Praktijk voor Psychotherapie, Hypnotherapie en Relatietherapie | klachtenprocedure | privacyverklaring